About

เทพประทาน

“ถวายสิ่งปราณีต ย่อมได้ผลลัพธ์อันปราณีต”

คำครูบาอาจารย์ ผู้ใหญ่ที่เรานับถือปลูกฝังเรามา

ทีมงานเราเติบโตมากับการไหว้เจ้า ไหว้พระ จัดโต๊ะไหว้ และจัดของไหว้ กันมาตั้งแต่เด็กๆ

และทุกคนเป็นเหมือนกันว่าเมื่อก่อนไม่เข้าใจเลยว่าทำไม ผู้ใหญ่ที่บ้าน ต้องสรรหาของไหว้ที่อร่อย ดี มีคุณภาพ ไม่ว่าจะยากลำบาก หรือไกลแค่ไหนก็ต้องไปหามา ซึ่งบางครั้งต้องรอเป็นวันก็รอ

สุดท้ายคำตอบคือ เราจะนำของไม่ดีให้พ่อแม่เราไหม? หากคำตอบคือไม่ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นกัน ทีมงานเราทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี อีกคำ

สอนที่เราตระหนัก อยากได้สิ่งดีไหม? ถ้าอยากได้ ต้องทำให้ดี เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีจริงครูบาอาจารย์เคยกล่าวไว้ เสมือนท่านเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเรานี่แหละ ท่านดูแลปัดเป่าสิ่งไม่ดีช่วยเหลือให้เรารอด คุ้มครองเราให้ปลอดภัย ที่ค้าขายได้ดีเจริญรุ่งเรืองแบบนี้เพราะท่านช่วยทั้งนั้น แรงเรา ความพยายามเรานั้นส่วนหนึ่ง แต่บางครั้งที่เราได้อะไรที่มันเกินความคาดหมายเรา ที่เรานึกว่าเรานั้นโชคดี แท้ที่จริงอาจเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยเหลืออยู่ก็เป็นได้

คนเข้าใจคือคนที่ลงมือทำ แม้จะได้เรียนรู้แล้ว ไม่ลงมือทำ ก็มีค่าเท่ากับศูนย์ คำครูบาอาจารย์กล่าว ทีมงานเราจึงผ่านการฝึกฝน เรียนรู้ และลงมือทำ เพื่อที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าทำไมถึงต้องใช้หรือไม่ใช้ของนี้ จัดแบบนี้ สิ่งต่างๆจึงสามารถที่จะอธิบายได้ หากใครสามารถอธิบายได้นั้นคือคนเข้าใจ เพราะจะให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งก็ต้องไปเจอเอง เห็นเอง ไหว้เองก่อน ก่อนจะแนะนำผู้อื่นได้

 

 

หลักการจัดของไหว้
เราเป็นผู้นำด้านนี้เพราะวิธีการจัดของเราไม่ได้เป็นการครูพักลักจำ แต่เป็นการถูกสั่งสอน เรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์จริงมาถึงจัดได้ เราจึงคัดสรรของดี ของปราณีต ของมงคล ที่ถูกหลักจริงเท่านั้น ไหว้แล้วถึงจะขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะพึงใจ

บุญต้องหมั่นทำ
ถ้าเรายังไม่ทำเราจะบอกคนอื่นได้อย่างไร? ครูบาอาจารย์กล่าวไว้ ธุรกิจนี้ก่อตั้งเพราะ แม้ไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ การทำบุญ ไหว้พระ ไหว้เจ้า จัดของไหว้ จัดโต๊ะไหว้ ก็เป็นสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำในทุกเทศกาล

เนื่องจากการทำบุญถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะที่มีโอกาสได้ทำบุญเพราะเรานั้นยังมีบุญ เพราะถ้าไม่มีบุญ จะไม่มีโอกาสได้ทำบุญหรือจะเรียกว่าหมดบุญ

ครูบาอาจารย์กล่าวไว้ ทำบุญมีทำด้วยอะไรได้บ้าง มีทำด้วยกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ ดีที่สุดคือทำทั้งหมด จะมาทำงานนี้ได้ จึงจำเป็นต้องทำมาก่อนแล้วทั้งหมด จึงจะบอกได้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

ความรู้ ประวัติต่างๆต้องหมั่นศึกษา

ความรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้จบ ต้องตั้งใจเรียนทุกวัน เหนือฟ้า ยังมีฟ้า เป็นอีกคำสอนที่ทีมงานจำใส่ใจเสมอ แม้บวชเรียนเพื่อเรียนรู้ก็ต้องทำ ประวัติองค์เทพก็ต้องศึกษา จึงจะทำได้ถูก ไหว้ถูก ว่าท่านโปรดหรือไม่โปรดสิ่งใด จึงต้องศึกษา

จริงว่าของอาจจะใช้เดิมๆหรือใกล้เคียงเดิม แต่เวลาเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบงานบางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ ผู้คนและช่วงเวลานั้นๆ

ผู้ที่เข้าใจ จะสามารถปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอย่างถูกต้อง หากเป็นการจำๆกันมา ก็จะทำๆตามกันไป โดยไม่เคยเอะใจว่าทำไปเพื่ออะไร ดีอย่างไร รู้แค่ว่าทำแล้วดี

คำที่มักพบบ่อย คือคำว่า “เค้าว่ากันว่า” เคยเอะใจกันหรือไม่ว่า เค้านั้นคือใคร?

มีคนลอกเลียนและทำตามไหม?

มี แต่ว่าถึงจะเลียนแบบกันอย่างไร ก็ไม่มีทางที่จะเหมือนกัน เพราะความเข้าใจที่ต่างกัน

หากมีการเลียนแบบ ทางเราก็เก็บข้อมูลไว้เรียบร้อย เพื่อแจ้งดำเนินการกันต่อไป จริงๆแล้วไม่ได้ห้าม เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำธุรกิจ

แต่เรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรทำด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง

มิฉะนั้นลูกค้าไม่ทราบ ทำผิด ไม่ใช่ไม่ดีที่ลูกค้าแล้ว แต่จะไม่ดีผู้แนะนำเพราะไม่เข้าใจ

เพราะหากเข้าใจจริง รู้จริง อันนั้นควรทำ เพราะจะดีกับทั้งผู้บอกและลูกค้า

งานความเชื่อและสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน